Fors minder lenen in 2013 bij NHG hypotheek

De regels voor het lenen via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zullen in 2013 fors aangescherpt worden. Het nieuwe kabinet Rutte 2 heeft bepaald dat nieuwe leningen in het vervolg te eisen dat ze lineair of annuïteir worden afgelost. Het komt er dus op neer dat de hypotheek tijdens de looptijd afgelost dient te worden en dat er geen restschuld over blijft.

Wat zijn nu de gevolgen van deze maatregel? Aangezien er een aflossingsplicht is betekent dit dat er hogere nettolasten zijn. In de loop der jaren zal er namelijk minder aftrekbare rente voor de inkomstenbelasting beschikbaar zijn.

Dalende huizenprijzen?

Om deze klap op te kunnen vangen zullen de huizenprijzen 5 tot 10% moeten dalen om nog iedereen dezelfde lening te kunnen verstrekken als op dit moment. Afhankelijk van je inkomen en een enkel of dubbel inkomen zal dit percentage hoger of lager uitvallen, maar hoe dan ook zal het opnieuw een domper zijn voor de huizenmarkt.