Woningmarkt leeft weer op

De woningmarkt lijkt weer op te leven. Volgens de marktindicator van Vereniging Eigen Huis blijft het consumentenvertrouwen in de huizenmarkt maar stijgen. Ook het centraal bureau voor de statistiek en de Rabobank tonen cijfers waaruit blijkt dat we uit een dal aan het klimmen zijn.

Vereniging Eigen Huis

De eigen huis marktindicator toont het vertrouwen van de consumenten in de woningmarkt. Op een schaal van 0 tot 200 wordt het vertrouwen gemeten, waarbij 100 neutraal is. In december 2012 was dit nog 51. Sindsdien zien we een stijgende lijn, waarbij we in mei 2014 al de waarde 90 zien terug komen.

CBS

Als we kijken naar de cijfers van het CBS dan zien we een stabieler beeld. In de onderstaande grafiek is de prijsindex van bestaande koopwoningen te zien. Sinds halverwege 2013 is het vrij stabiel te noemen. We zien zelf een lichte stijging aan het begin van 2014.

20140422m11g2
Prijsindex bestaande woningen (bron CBS)


Rabobank

Ook de Rabobank is positief en geeft het signaal af dat we uit het dal aan het klimmen zijn. In een recent gepubliceerd artikel van deze bank wordt gesproken over meer verkopen van huizen in het afgelopen jaar en zien we ook prijsstijgingen. Wél is het opvallend dat dit erg verschild per provincie of plaats. Het is dus belangrijk om dit ook in de gaten te houden.

Kerngegevens
Bron: Rabobank

Op weg naar verder herstel

Verschillende instanties en bedrijven tonen aan dat de woningmarkt zich langzaam lijkt te herstellen. Of deze stijging ook daadwerkelijk voort gezet wordt zal moeten blijken, maar vooralsnog zijn er veel positieve geluiden.